"Creating and guiding industrial breakthroughs"

Singa approach

Wij zijn een club gepassioneerde engineers met een open houding die OEM’ers helpen de transitie te maken naar het Smart Industry tijdperk. Door het managen van klantverwachtingen en het tonen van niet alleen technisch, maar ook organisatorisch inlevingsvermogen zijn wij in staat om grensverleggende en baanbrekende innovaties te realiseren in de zakelijke technische branche.

Onze kernwaarden: VOORUITSTREVEND, SOCIAAL, WIJS, WAARMAKERS

Game Changing met SINGA

SINGA is een game changer op de technologische markt. Wij helpen niet alleen om een product en/of bedrijf te veranderen, maar tevens de regels van het spel in de markt. Proberen uw concurrenten nog volgens de bestaande spelregels de markt te bewerken? SINGA verandert het spel en de spelregels. Met hulp van SINGA komt de concurrentie op een significante achterstand en u als koploper en winnaar VER voorop.

 

De innovaties die wij realiseren, hebben niet alleen een grote impact op het (productie) proces, maar vaak ook op de rollen en functies van medewerkers en afdelingen, de organisatiecultuur en het business model van de klant. Wij realiseren daarom niet alleen een technische innovatie maar begeleiden en adviseren de klant ook bij het technisch én organisatorisch inbedden van de innovatie in de organisatie. 

Co-creatie met SINGA

Game Changing met SINGA is succesvol in een co-creatief proces. Bij Game Changing gaat het vaak om complexe vraagstukken en het realiseren van ingrijpende veranderingen. Dit vraagt om intensieve samenwerking. Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij zowel de klant als SINGA invloed heeft op het proces en het resultaat. Kenmerken van Singa’s manier van co-creatie zijn dialoog, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Gecombineerd met onze agile projectaanpak leidt deze vorm van co-creatie tot optimale betrokkenheid en ‘ownership’ en daarmee de beste garantie voor succes. 

SINGA’s innovatie roadmap

Het realiseren van een grensverleggende innovatie is een uitdagende ervaring. Vergelijk het met de bergklimsport: in het dal wordt vaak aarzelend omhoog gekeken: Wat is de bergtop met het mooiste uitzicht? Wat is de juiste klimroute? Wie kan ons het beste begeleiden met ervaring in de klimtechniek en het lokale berggebied? Hoe richten we het basiskamp in en welke tussenstops helpen ons om veilig en adequaat de top te bereiken? Welke gereedschappen zijn relevant op dit terrein?

We bepalen samen met u een innovatie roadmap. Het einddoel is een wensbeeld van de toekomst. Voor de korte termijn hebben we daarbij oog voor het verzilveren van het laaghangende fruit op de route omhoog. Als de route duidelijk is brengt SINGA u naar de top met het mooiste uitzicht.    

SINGA’s agile projectaanpak

Agile' betekent letterlijk: behendig, lenig. Bij een agile projectaanpak gaat het er om, behendig en lenig een project in de steigers te zetten en uit te voeren. Dit gebeurt in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week. Deze perioden, ‘iteraties’, zijn als het ware kleine projecten op zich zelf. Iedere iteratie levert vrijwel altijd iets bruikbaars op.

SINGA hanteert de Scrum methode als projectaanpak. Scrum is een Agile aanpak, die vaak als framework wordt ingezet om innovatieprojecten in teamverband te ontwikkelen.

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is.