SAC Google glass

The game

In de melkveehouderij vindt al jaren schaalvergroting plaats. Traditioneel had een boer 60 koeien, nu maken boeren de stap naar 200 koeien of zelfs een veelvoud hiervan. Door verregaande automatisering zoals gerobotiseerd melken wordt de afstand tussen de boer en zijn vee steeds groter. Dit gaat ten koste van het rendement omdat bijvoorbeeld ziektes niet op tijd worden geconstateerd. De beschikbaarheid van koemanagement informatie terwijl de boer door de stal loopt biedt een mogelijkheid om dierwelzijn en efficiency te verhogen. SAC onderkende de kansen om Google Glass toe te passen.

 

Changing the game

SAC heeft samen met SINGA een Google Glass applicatie ontwikkeld waarin relevante koedata worden gepresenteerd. Bij elke melklocatie is een QR code geplaatst. Met de camera herkent de Google Glass de positie en worden de gegevens van de betreffende koe uit het management systeem gepresenteerd. Diverse attenties van de koe kunnen worden getoond zoals bijvoorbeeld het moment dat de koe geïnsemineerd moet worden, wat de laatste melkgift was, etc. Oftwel: de juiste data zijn op het juiste moment beschikbaar en dat terwijl de boer zijn handen vrij heeft. Daarnaast kan de boer met simpel gesproken tekst of handgebaren aangeven dat de melk of het dier moet worden gesepareerd.

 

Voor het vrijlopen in de stal zal in de toekomst het systeem worden uitgebreid met een koelocatiesysteem waarmee specifieke dieren in de stal gelokaliseerd kunnen worden. Rondspeurend door de stal wordt met een pijl de juiste koe aangewezen. Op deze manier kan een veearts bijvoorbeld snel bij de betreffende koe zijn om die te behandelen.

 

 

Samen met SINGA het spel in uw markt veranderen? Neem contact op:

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

SINGA game changing voor SAC
 
Gerelateerd:

HMI en visualisatie

 
Delen:
 

BewarenBewaren

BewarenBewaren