Project Innovatieve onkruidbestrijding ontvangt EFRO subsidie

01-05-2018 - Varsseveld

Onkruidgroei op (half)verhardingen bestrijden en voorkomen is een actueel thema. Op dit moment is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen de goedkoopste manier om onkruid op (half)verhardingen te bestrijden. Dit heeft echter een negatief effect op het milieu, en dus ook voor de volksgezondheid. Verscheidene alternatieve methoden voor onkruidbeheer zijn ondertussen bekend en worden op kleine en grotere schaal in steden en gemeenten toegepast. De kennis over de doeltreffendheid, de toepassingsfrequentie en het milieueffect van alternatieve, niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken is echter nog beperkt. Wij willen in dit project een intelligent en duurzaam onkruidbestrijdingssysteem ontwikkelen voor (half)verhardingen op basis van ‘kokendheet watertechnologie’. Het doel is om een systeem te ontwikkelen die de locatie, grootte en soort onkruid detecteert, waarna het onkruid wordt bestreden met een op maat gemaakte duurzame oplossing. Daarvoor worden nieuwe technieken ingezet op basis van cloud connected embedded vision en neurale netwerken.

 

Terug